Instrukcja montażu i demontażu śrub zabezpieczających McGard

2023-03-08
Instrukcja montażu i demontażu, zalecenia, uwagi. Systemy antykradzieżowe do kół McGard.

Instrukcja montażu i demontażu:

1. Zdjąć kołpaki kół (jeśli są na wyposażeniu) i odkręcić po jednej nakrętce / śrubie z każdego koła. Sprawdź, czy nakrętka / śruba zestawu zabezpieczającego McGard odpowiada wzorem, powierzchnią styku (stożek, kula, płaska, z prowadzeniem) oraz rozmiarem gwintu zdemontowanej nakrętce / śrubie.

patrz nasze rysunki techniczne, gdzie:

A – gwint; B - typ osadzenia; C – długość robocza; E – rozmiar klucza

instrukcja-1-mcgard-montaz

W przypadku nakrętek - jeśli szpilki piasty są zardzewiałe, oczyść je drucianą szczotką przed montażem blokad. Nie wolno stosować żadnych środków smarnych.

2. Niektóre nakrętki / śruby zabezpieczające McGard mają konstrukcję dwuczęściową. W takim przypadku przed instalacją należy sprawdzić kompletację – czy podkładka znajduje się w odpowiednim miejscu nakrętki / śruby.

3. W początkowej fazie wkręcamy nakrętkę / śrubę zabezpieczającą McGard ręką. W każdym kole instalujemy po jednej nakrętce / śrubie McGard. Sprawdź, czy nakrętka / śruba wkręca się na odpowiednią ilość zwojów gwintu - wkręcając nakrętkę / śrubę zabezpieczającą ilość obrotu klucza powinna być taka sama, jak dla pozostałych nakrętek / śrub stanowiących oryginalne wyposażenie samochodu, jednak nie mniej niż 5 i ½ pełnego obrotu klucza (360’).

4. Stopniowo dokręcaj nakrętki / śruby koła naprzemiennie – metodą na krzyż. Za pomocą klucza McGard dokręcić każdą nakrętkę / śrubę zabezpieczającą siłą z momentem podanym w instrukcji obsługi pojazdu. Aby uzyskać najlepszy rezultat, należy użyć klucza dynamometrycznego. W trakcie przykładania siły należy pamiętać o mocnym dociskaniu (osiowo) klucza patentowego do nakrętki / śruby zabezpieczającej (prostopadle do powierzchni felgi) aby uniknąć nierównomiernego nacisku na elementy współpracujące co może spowodować „uślizg” i w konsekwencji uszkodzenie klucza i nakrętki / śruby patentowej McGard w efekcie czego możemy mieć problem z odkręceniem blokady.

5. W przypadku śrub należy dokonać końcowej weryfikacji poprawność doboru długości gwintu śruby, czy nie przeszedł przez zespół piasty zbyt daleko i wystając nie zahacza o inne części pojazdu. W tym celu każde koło należy obrócić co najmniej o dwa obroty sprawdzając przy tym luzy i kontakt z innymi częściami pojazdu. Kontakt może spowodować uszkodzenie pojazdu.

6. Sprawdź ponownie moment dokręcenia po przejechaniu około 50 km.

UWAGI i ZALECENIA:

1. Klucze „pistolety” pneumatyczne zazwyczaj nie dają możliwości precyzyjnego ustawienia siły dokręcenia (m.in. ze względu na różnice ciśnienia w instalacji) w celu uzyskania właściwego momentu dokręcenia i nie powinny być wykorzystywane do przykręcania blokad. Korzystanie z kluczy udarowych (pneumatycznych, elektrycznych) przy instalacji może powodować zbyt silne dokręcenie i trwałe uszkodzenie klucza patentowego. Nigdy nie należy wykorzystywać pistoletu, którym są realizowane inne czynności lub jest on podłączony do przewodów w sieci, która nie gwarantuje stabilnego, zalecanego ciśnienia.

2. McGard nie zaleca stosowanie oleju, smaru ani żadnych środków smarnych.

3. Pamiętaj, aby pozostawić w samochodzie niezbędną ilość nakrętek / śrub z wyposażenia fabrycznego samochodu (tzw. OEM) aby w razie potrzeby móc nimi przykręcić koło zapasowe (jeżeli pojazd jest wyposażony).

4. Podczas serwisowania pojazdu, zawsze odkręcamy pierwszą nakrętkę / śrubę zabezpieczającą. W przypadku montażu koła nakrętkę / śrubę zabezpieczającą przykręcamy jako ostatnią.