Weryfikacja doboru nakrętek zabezpieczających i usunięcie nakrętki zabezpieczającej firmy McGard

2023-03-08
Weryfikacja doboru nakrętek zabezpieczających typu stożek, kula, płaskie z podkładką, weryfikacja śrub. Awaryjne usunięcie nakrętki śruby zabezpieczającej – zbyt mocno dokręconej

WERYFIKACJA NAKRĘTEK ZABEZPIECZAJĄCYCH – STOŻEK LUB KULA

 1. Odkręć po jednej nakrętce z przedniego i tylnego koła.
 2. Zweryfikuj wizualnie kształt powierzchni osadzenia twojej nakrętki z dobraną nakrętką zabezpieczającą zestawu McGard.
 3. Wykonaj próbny montaż jednej nakrętki zabezpieczającej na każdym kole, z normalną siłą dokręcenia.
 4. Odkręć wszystkie cztery nakrętki zabezpieczające McGard.
 5. Potwierdź prawidłowy dobór nakrętki zwracając uwagę na powierzchnię osadzenia każdej z nakrętek zabezpieczających. Jeżeli na powierzchni przylegania felgi i nakrętki nie odcisną się ślady montażu oznacza to, że nakrętka ma zbyt płytki gwint i oparła się na szpilce piasty przed dociśnięciem felgi do piasty koła.

WERYFIKACJA DLA NAKRĘTEK PŁASKICH Z PODKŁADKĄ:

 1. Odkręć po jednej nakrętce z przedniego i tylnego koła.
 2. Zweryfikuj wizualnie kształt i długość prowadzenia nakrętki oraz średnicę jej podkładki z dobraną nakrętką zabezpieczającą zestawu McGard. Wszystkie elementy nakrętki zabezpieczającej McGard muszą być dokładnie dopasowane do otworu w feldze.
 3. Wykonać próbny montaż jednej nakrętki zabezpieczającej na każdym kole, z normalną siłą dokręcenia.
 4. Potwierdź prawidłowy dobór nakrętki. Upewnij się, że podkładka nie jest luźna. Sprawdź przestrzeń pomiędzy felgą, a podkładką nakrętki. Jeśli jest przestrzeń a podkładka jest luźna, nakrętka zabezpieczająca oparła się na szpilce piasty koła (gwint nakrętki jest zbyt płytki i wewnętrzna część nakrętki oparła się na końcu szpilki) lub zbyt długie prowadzenie nakrętki oparło się na piaście koła. W obu przypadkach błędnie dobrana nakrętka nie pozwala na właściwe dociągnięcie i dokręcenie koła. Oznacza to, że zestaw McGard nie jest odpowiedni dla Twojego pojazdu.

WERYFIKACJA ŚRUBY ZABEZPIECZAJĄCEJ – STOŻEK LUB KULA

 1. Wykręć po jednej śrubie z przedniego jak i tylnego koła.
 2. Sprawdź wizualnie czy śruba zabezpieczająca zestawu McGard odpowiada wzorem, powierzchnią styku (stożek, kula, płaska) oraz gwintem (średnicą, skokiem i długością) zdemontowanej śrubie fabrycznej.
 3. Przykręć jedną śrubę zabezpieczającą McGard w każdym kole, przestrzegając standardowych procedur, z normalną siła dokręcenia. Minimalna ilość gwintu dla uzyskania właściwego połączenia koła z piastą to 5 i 1/2 całkowitego obrotu śruby/klucza (o 360’). Zbyt krótki gwint to brak wymaganej siły połączenia, co zagraża bezpieczeństwu. Zbyt długi gwint może powodować jego wyjście poza zespół piasty koła samochodu, co spowoduje uszkodzenia innych elementów pojazdu.
  Po weryfikacji właściwego doboru śrub zabezpieczających, zainstaluj zestaw zgodnie z instrukcją montażu McGard dla użytkownika.

  PAMIĘTAJ: Jeżeli koło zapasowe Twojego samochodu jest wyposażone w felgę stalową, a koła jezdne są aluminiowe, należy dodatkowo przeprowadzić analogiczną weryfikację parametrów z kołem zapasowym. Jeśli nie chcesz weryfikować aplikacji, pozostaw zestaw nakrętek / śrub oryginalnych w samochodzie (stanowiących jego wyposażenie), aby móc je wykorzystać do przykręcenia koła zapasowego.
 4. Awaryjne usunięcie nakrętki śruby zabezpieczającej – zbyt mocno dokręconej:

  UWAGA: Pamiętaj o ochronie oczu oraz zachowaniu szczególnej ostrożności przy awaryjnym demontażu blokady. Zawsze przestrzegaj przepisów BHP. Nieostrożne i niewłaściwe korzystanie z automatycznych kluczy udarowych oraz innych narzędzi specjalistycznych może doprowadzić do poważnych obrażeń!

  1. Przed próbą odkręcenia problematycznej nakrętki / śruby zabezpieczającej zwiększ siłę dokręcenia wszystkich pozostałych nakrętek / śrub mocujących koło – pozwoli to zmniejszyć naprężenia (napięcie) na nakrętce / śrubie zabezpieczającej. Nie dokręcaj jednak ze zbyt dużą siłą, aby nie spowodować uszkodzenia gwintów śrub / nakrętek czy szpilek piasty koła.
  2. Odkręcić nakrętkę / śrubę zabezpieczającą patentowym kluczem McGard. Przy użyciu narzędzi ręcznych np. kluczem do kół pamiętając o przyłożeniu siły osiowej, dociskającej klucz patentowy do nakrętki (prostopadle do płaszczyzny felgi). Pozwoli to na mocne zespolenie wzoru klucza z jego odpowiednikiem w nakrętce / śrubie zabezpieczającej. Generalnie McGard nie zaleca korzystania z pistoletu udarowego, jednak, jeśli zachowasz powyższe wskazówki to będzie on najlepszym rozwiązaniem dla awaryjnego demontażu blokady. W przypadku korzystania z pistoletu udarowego, nakrętka / śruba zabezpieczająca może nie odkręcić się natychmiast - kontynuuj pracę pistoletem pamiętając o zachowaniu stałego nacisku osiowego, a powtarzane cykle uderzeń powoli poluzują nakrętkę / śrubę.
  3. Gdy blokada nie zwalnia się, poluzuj jedną z nakrętkę (w kole z 4 otworami) lub dwie nakrętki (dla koła z 5 otworami) po przeciwległej stronie zapieczonej blokady i powtórz procedurę z punku nr 2.
   Jeśli w dalszym ciągu nie uda się odkręcić blokady skontaktuj się z naszym doradcą (kontakt@stylauto.pl lub tel. +48 71 338 49 99).
  4. Po usunięciu blokady, odkręć pozostałe nakrętki i zdejmij koło. Ponowne przykręcenie nakrętek zabezpieczających powinno się odbyć zgodnie z instrukcją montażu.