Gwarancja

STYL AUTO ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za zakupione przez niego towary na zasadach rękojmi (art.556 i następnych Kodeksu Cywilnego), jeżeli wada ujawni się przed upływem 24 miesięcy od momentu wydania towaru Klientowi. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru lub zrealizowanej usługi. Reklamacje można składać: pocztą elektroniczną: info@stylauto.pl telefonicznie: 71 338 49 99 pisemnie na adres: Styl Auto P.H.U. ul. Ulanowskiego 23a, 53-144 Wrocław STYL AUTO ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego zakupionego towaru w ciągu 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Stanowisko Firmy, zawierające informacje o podjętych działaniach, mających na celu rozpatrzenie reklamacji, zostanie przesłane na wskazany przez Klienta adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej. Jeżeli STYL AUTO nie zajmie stanowiska we wskazanym terminie, żądania Klienta uznaje się za uzasadnione. Jeśli reklamacja dotyczy realizacji zamówienia, Klient może przyjąć zaproponowany przez STYL AUTO sposób jej załatwienia, wysyłając w terminie 7 dni od dnia otrzymania od nas propozycji, jej akceptację: na adres e-mail: info@stylauto.pl telefonicznie: 71 338 49 99 pisemnie na adres: Styl Auto P.H.U. ul. Ulanowskiego 23a, 53-144 Wrocław W przypadku braku zgody Klienta na zaproponowany sposób załatwienia reklamacji przez STYL AUTO, postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane.